Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                             500,-Kč

Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele                                              500,-Kč

Vyšetření k držení zbrojního průkazu                                                       400,-Kč

Vyšetření k držení řidičského průkazu                                                     400,-Kč

Vyšetření k držení profesního průkazu                                                    400,-Kč

Vystavení zdravotního průkazu prac. v potravinářství                            400,-Kč

Test stolice - prevence nádoru tlustého střeva do 50 let věku            200,-Kč

Očkování nehrazené ze zdrav. pojištění (klíšťovka, chřipka,...)          200,-Kč

Vystavení náhradního lístku na peníze, pac. neschopnosti...               50,-Kč

Zpráva k žádosti o umístění do domova důchodců apod.                  150,-Kč

Vyšetření a zpráva pro účast na rekond. pobytech, v lázních...          150,-Kč

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ                                                    150,-Kč

Posudek o bolestném (při pracovním úrazu apod.)                      od 200,-Kč

Odškodnění úrazu - zpráva pro pojišťovnu dle náročnosti          od 200,-Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta                                             200,-Kč

Administrativa pro komerční pojišť. (uzavření smlouvy apod.)   od 250,-Kč

 


Kontakt

MUDr. Viliam Gális

T. G. Masaryka 188
381 01 Český Krumlov


+420 380 712 347