Ceník lékařských výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Vstupní prohlídka do zaměstnání                                                             500,-Kč

Preventivní prohlídka pro zaměstnavatele                                               500,-Kč

Vyšetření k držení zbrojního průkazu                                                       500,-Kč

Vyšetření k držení řidičského průkazu                                                     500,-Kč

Vyšetření k držení profesního průkazu                                                    500,-Kč

Test stolice - prevence nádoru tlustého střeva do 50 let věku                200,-Kč

Očkování nehrazené ze zdrav. pojištění (klíšťovka, chřipka,...)              200,-Kč

Vystavení náhradního lístku na peníze, prac. neschopnosti...                  50,-Kč

Zpráva k žádosti o umístění do domova důchodců apod.                      200,-Kč

Vyšetření a zpráva pro účast na rekond. pobytech, v lázních...             200,-Kč

Vyšetření a potvrzení přihlášky na VŠ                                                    200,-Kč

Posudek o bolestném (při pracovním úrazu apod.)                          od 300,-Kč

Odškodnění úrazu - zpráva pro pojišťovnu dle náročnosti               od 300,-Kč

Výpis z dokumentace na žádost pacienta                                             200,-Kč

Expresní vyhotovení  výpisu ze zdravotní dokumentace                       400,-Kč

Administrativa pro komerční pojišť. (uzavření smlouvy apod.)         od 300,-Kč

 


Kontakt

MUDr. Viliam Gális

T. G. Masaryka 188
381 01 Český Krumlov


+420 380 712 347